Arrow
Arrow
10 podcastów, których musisz posłuchać
Aż 65% badanych przyznaje, że wysłuchanie podcastu na temat danego produktu wpływa na rozważenie decyzji o jego zakupie. Czy ten format zrewolucjonizuje content marketing?
Slider
Public relations (PR) Grupa AdNext

Public relations (PR)

pexels-photo-518543
PODZIEL SIĘ
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Public relations (PR) to dbanie o dobrą komunikację i stosunki z otoczeniem. Celem działań jest wypracowanie dobrego wizerunku, zaufania i zrozumienia, czym biznes się zajmuje.

 

Public relations najlepiej rozumieć jako ogół kontaktów z otoczeniem. Dlatego też obejmuje narzędzia komunikacji i promocji, a także narzędzia strategiczne, dzięki którym otoczenie poznaje misję przedsiębiorstwa. PR są niezwykle istotne w procesie osiągnięcia sukcesu na rynku. Pomagają dotrzeć do nowych odbiorców i kontrahentów poprzez obecność w mediach i skonkretyzowane działania marketingowe.

 

Czym zajmują się public relations?

W podstawowym rozumieniu public relations to dbanie o relacje z otoczeniem oraz promowanie pozytywnego wizerunku. PR kładą nacisk na skuteczną, spójną i sprawną komunikację oraz pielęgnację kontaktów, co z kolei ma przełożyć się na poprawienie pozycji firmy. Są narzędziem marketingowym, które wykorzystywane są na korzyść społecznej odpowiedzialności i informacyjności. Częścią PR marketingu jest wykorzystywanie znanych osób do promowania dobrego wizerunku marki, czyli influencer marketing.

Public relations to celowe, świadome, planowe działanie, które oddziałuje na otoczenie. Działanie to jest długofalowe, zatem o PR można mówić tylko wtedy, kiedy jest systematycznie prowadzone, a przede wszystkim spójne i zgodne z przyjętymi zasadami etyki zawodowej i branżowej. Z reguły zadania public relations obejmują:

  • planowanie i realizację kampanii promocyjnych;
  • przygotowywanie materiałów;
  • aktualizację informacji o firmie na stronach internetowych i w mediach;
  • reklamę firmy;
  • współpracę z dziennikarzami;
  • dbanie o dobre stosunki zarówno wewnątrz, jak i poza firmą.

 

Czym PR nie jest?

Sondaż przeprowadzony przez GfK Polonia wskazał, że 30% ankietowanym termin PR kojarzy się z działalnością reklamową uprawianą za pomocą środków masowego przekazu i dziennikarzy. Jednak pojęcie public relations należy rozumieć jako ogólną komunikację na stopniu interpersonalnym, instytucjonalnym, lokalnym i masowym.

Znany jest również termin czarny PR, który określa świadome zaplanowane działanie informacyjne na szkodę innego podmiotu (instytucji, firmy czy innego człowieka). Specjaliści są tu zgodni, że nie powinno się mówić o tych działaniach w kontekście public relations. Dla tego typu działań funkcjonuje inny termin, mianowicie media spinning.

 

PR w praktyce

Działania PR mają pomóc w realizacji celów przedsiębiorstwa, co osiągane jest poprzez przemyślaną i zaplanowaną komunikację. Mogą obejmować takie cele jak szukanie rozgłosu, aby akcje firmy i publikacje były znane większemu gronu (tutaj mówi się najczęściej o działaniu content marketingowym). I podobnie – informowanie innych o podjętych działaniach celem pozyskania poparcia i budowania świadomości (tutaj uzyskuje się to poprzez udzielanie wywiadów czy notatki prasowe).

Specjaliści od PR wiedzą, w jaki sposób redagować materiały, gdzie je dystrybuować, dbają również o kontakt z mediami. Mają wykształcenie marketingowe i znają strategie komunikacji, dzięki którym wiedzą, jak osiągnąć zamierzone cele. Ich pracę można nazwać zarządzaniem informacjami, ponieważ skupiają się na tym, aby zbudować świadomość istnienia firmy, zdobyć zaufanie u odbiorców i konkurentów. A co więcej – wypracować pozytywny wizerunek za pośrednictwem precyzyjnie przygotowanych komunikatów.

Post A Reply

WSZYSTKIE STRATEGIA Automation Performance Grywalizacja Content INSPIRACJE
PODZIEL SIĘ
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn


slider_scoop_ebook_1920x752

Więcej w Baza Wiedzy
pexels-photo-574285
Webwriting

lejek sprzedażowy
Lejek sprzedażowy

jason-leung-772368-unsplash
Marka

pexels-photo-266246
Social media

Zamknij