Arrow
Arrow
10 podcastów, których musisz posłuchać
Aż 65% badanych przyznaje, że wysłuchanie podcastu na temat danego produktu wpływa na rozważenie decyzji o jego zakupie. Czy ten format zrewolucjonizuje content marketing?
Slider
Kampania „HCV jestem świadom” z nagrodą Lidera Roku Grupa AdNext

Kampania „HCV jestem świadom” z nagrodą Lidera Roku

GALA
PODZIEL SIĘ
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kampania społeczna „HCV jestem świadom”, współtworzona przez konsorcjum Mastermind Media i TELESCOPE otrzymała nagrodę Lider Roku 2016 w Ochronie Zdrowia za działalność edukacyjno-szkoleniową.

Działania podjęto z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, w ramach współfinansowanego przez Szwajcarię i Ministra Zdrowia projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

Po kilku latach intensywnych badań epidemiologicznych prowadzonych w Polsce w ramach projektu, w czerwcu 2016 rozpoczęto kampanię „HCV Jestem świadom”, która podnosi poziom wiedzy społeczeństwa o istotnym problemie zakażeń HCV i wynikającej z tego potrzeby wykształcenia postawy czynnej, polegającej na podejmowaniu działań zmniejszających ryzyko zakażenia HCV. Celem kampanii było szerzenie wiedzy o profilaktyce i wczesnej diagnostyce w zakresie wirusa HCV.  Finalnie akcja dotarła do ponad 34 mln odbiorców. Konsorcjum Mastermind Media i TELESCOPE było odpowiedzialne za część reklamową kampanii, a więc opracowanie strategii i kreacji oraz zakup mediów.

W kampanii wielokanałowej prowadzonej w  telewizji, radiu, internecie i outdoorze emitowane były zarówno komunikaty informacyjne jak i zachęcające osoby z grupy narażonej na kontakt z wirusem HCV, do wykonania badań.

Kampania została przeprowadzona na przestrzeni miesięcy od lipca do listopada 2016 roku.

Celem konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny organizowanego przez wydawnictwo Termedia jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które szczególnie wyróżniły się na polu polskiej medycyny. Patronat nad XVI edycją konkursu Sukces Roku 2016 w Ochronie Zdrowia objął Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

GALA

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Misją Instytutu jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. Obejmują one m.in. ocenę sytuacji zdrowotnej ludności Polski, monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu, zapobieganie chorób zakaźnym i zakażeniom, badania epidemiologiczne ważnych społecznie NCDs, promocję zdrowia oraz zagadnienia związane z organizacją i ekonomiką ochrony zdrowia. NIZP-PZH wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania sposobów unikania zagrożeń. Instytut prowadzi również badania jakości surowic i szczepionek.

Mastermind_Lider roku 2016

Mastermind, jest  domem mediowym, łączącym wszystkie kompetencje spółek AdNext, w celu optymalnej realizacji komunikacji w obrębie kampanii online jak i offline.

Telescope zajmuje się doradztwem w zakresie marketingu społecznego, opracowywaniem strategii, tworzeniem społecznych i komercyjnych kampanii reklamowych, łączeniem międzysektorowym podmiotów, projektami CSR, planowaniem mediów oraz pozyskiwaniem i realizacją projektów z funduszy UE.

GALA2

Post A Reply

WSZYSTKIE STRATEGIA Automation Performance Grywalizacja Content INSPIRACJE
PODZIEL SIĘ
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn


slider_scoop_ebook_1920x752

Więcej w Aktualności
Optimise docenione przez Sunday Times
oczami-dzieci
Marketing internetowy oczami dzieci

Mastermind Media zrealizuje kampanię społeczną na temat HCV
Google wywraca reklamowy stolik. Jak przygotować się na zmiany w branży szybkich pożyczek?
Zamknij