Newsletter

Newsletter to jedno z najważniejszych pojęć dla firm, które w swoich działaniach promocyjnych wykorzystują e-mail marketing. Czym jest i jakie niesie korzyści?

Newsletter – co to jest?

W tłumaczeniu na język polski słowo newsletter oznacza po prostu biuletyn. W branżowym środowisku dotyczy przede wszystkim biuletynu przesyłanego drogą elektroniczną. Zanim internet stał się płaszczyzną wykorzystywaną przez firmy do komunikacji ze swoimi klientami – dostarczanie papierowych gazetek z aktualnościami i nowymi promocjami było popularnym działaniem. Dzisiaj firmy nadal korzystają z tego modelu – tyle tylko, że przesyłanie informacji odbywa się przede wszystkim drogą mailową.

Newsletter jest często wykorzystany do realizacji celów takich jak:

 • budowanie i rozwijanie relacji z klientami,
 • przedstawianie produktów i promocji,
 • informowanie klientów o aktualizacjach i zmianach w firmie,
 • w przypadku firm wykorzystujących content marketing, newsletter często jest również wykorzystywany do dystrybuowania treści.

Aby otrzymywać newsletter – użytkownicy zapisują się do bazy poprzez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości.

Newsletter często jest stosowany zamiennie z pojęciem mailing. W założeniu – podstawowa różnica pomiędzy tymi hasłami dotyczy tego, że newsletter jest wiązany z regularną wysyłką (np. wysyłanie wiadomości w każdy poniedziałek), a mailing dotyczy jednorazowych akcji (np. wysyłanie wiadomości przy okazji wydania nowego ebooka), które w przypadku działań online często są skupione na zachęcaniu odbiorców do podjęcia konkretnego działania (konwersji).

Dlaczego warto go wykorzystywać?

“E-mail marketing nigdy nie gwarantował skuteczności. Nigdy nie był uniwersalnym złotym środkiem i zawsze lepiej sprawdzał się stanowiąc ogniwo, a nie jedyny kanał komunikacji.”

Newsletter nadal jest jedną z najchętniej wybieranych form komunikacji przez firmy. Jego dużą zaletą jest możliwość kontrolowania zasięgu (w odróżnieniu od publikowania komunikatów na płaszczyźnie mediów społecznościowych, w których liczba odbiorców jest uzależniona od wewnętrznych algorytmów).

Dużą wartością jest tutaj prowadzenie działań komunikacyjnych z wykorzystaniem podstawowej formy kontaktu w internecie. W przypadku korzystania z reklamy w mediach społecznościowych – efekty osiągane przez firmy są ściśle powiązane z kondycją poszczególnych platform. Co więcej – newsletter daje reklamodawcy możliwość kontrolowania listy odbiorców dla każdej wiadomości. Jest to szczególnie istotne, ponieważ pozwala na tworzenie “zamkniętej”, wyróżnionej grupy i przedstawianie jej ekskluzywnych treści.

Włączanie do strategii marketingowych działań w tym obszarze jest korzystne także ze względu na:

 • niski koszt wysłania wiadomości,
 • szeroki zakres dostępnych form komunikatów,
 • możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem,
 • personalizację i segmentację grup odbiorców,
 • duże możliwości analityczne i optymalizację działań pod kątem kluczowych wskaźników efektywności.

Jeżeli chcesz wykorzystywać newsletter w swojej strategii, koniecznie przeczytaj naszą publikację, w której opowiadamy o sposobach na skuteczny zapis do newslettera krok po kroku.

Marketing wirusowy (viral)

Marketing wirusowy polega na stworzeniu takiej sytuacji, w której odbiorcy sami przesyłają dalej przekaz reklamowy. Ta forma marketingu online jest skuteczniejsza od tradycyjnej reklamy pod względem zasięgów.

Viral marketing to zaplanowana forma promocji opierająca się na odpowiednio skonstruowanym komunikacie, który ma wzbudzić zainteresowanie u odbiorców i zaangażować ich w jego powielanie i rozprzestrzenianie. Przy tym komunikat lub przekaz reklamowy musi wiązać się tylko z pozytywnymi doświadczeniem związanym z daną firmą lub produktem. Tylko wtedy można mówić o jego skuteczności i nie wpłynie na negatywny wizerunek firmy.

Marketing wirusowy, viral – zalety

Marketing wirusowy ma sporo zalet, przez co działy marketingowe czasem spędzają mnóstwo czasu na wymyślaniu kreacji, która będzie na tyle atrakcyjna dla odbiorców, że sami zechcą nią się dzielić. Do zalet viralu zalicza się przede wszystkim możliwość dotarcia do dużej liczby odbiorców. Informacja jest powielana za pośrednictwem mediów społecznościowych i dociera do osób, które prawdopodobnie w innych okolicznościach o materiale by się nie dowiedziały. Przynosi też to inną korzyść, a mianowicie nieduże koszty dystrybucji materiału viralowego, ponieważ firma nie ponosi kosztów, skoro sami odbiorcy posyłają komunikat dalej.

Do korzyści viralu zalicza się wywoływanie pozytywnych emocji związanych z firmą, ponieważ polega na przekazywaniu dobrych informacji i emocji. Wiele firm pożąda wirusowych efektów swoich kampanii reklamowych – warto jednak ostrożnie podchodzić do tego typu promocji marki i przed opublikowaniem materiału przetestować skuteczność komunikatu. Należy przewidzieć ewentualne konsekwencje, ponieważ zły viral może przynieść odwrotny skutek. Przykładem jest akcja Reserved z poszukiwaniem Wojtka, która ostatecznie spotkała się ze sporym oburzeniem odbiorców i negatywnymi komentarzami na temat samej firmy.

Formy marketingu wirusowego

Viral związany jest ściśle z mediami społecznościowymi i internetem, ponieważ to tam przebywają odbiorcy skłonni do przekazywania dalej materiału. Najpopularniejszą formą są materiały wideo, które opowiedzianą historią wywołują emocje. Drugą formą są materiały graficzne, również memy i amatorskie fotografie, jak i kontrowersyjne i szokujące kreacje – przykładem jest firma Benetton, która opublikowała plakat z afrykańskim żołnierzem trzymającym w rękach ludzką kość.

Zobacz również: Świadomość marki

Inną formą viral marketing są komunikaty, których celem jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Mogą to być apele z prośbą o pomoc, deklaracje sympatii czy przedstawienie stanowiska firmy w ważnej społecznej sprawie. Do form marketingu wirusowego zalicza się również plotka i legendy miejskie, które wędrują między klientami i tym samym zwiększają świadomość firmy czy produktu.

Marketing wirusowy to także zachęta do polecenia, czyli próba nakłonienia odbiorcy do polecenia produktu znajomym. Może to przybrać formę rekomendacji, rabatów czy premii za polecenie w postaci gotowych skryptów wdrożonych na stronie internetowej.

Viral jest bardzo skutecznym narzędziem promocyjnym. Jednak wymaga dużej kreatywności, znajomości rynku, potrzeb społeczeństwa i skupienia nad wzbudzeniem dużego zaangażowania użytkowników. W tym celu należy monitorować media, analizować pojawiające się trendy, elementy i wzorce, które okazały się najbardziej efektywne. Przede wszystkim marketing i przekaz reklamowy mają być nienachalne, a sama firma ma pojawiać się bardziej w tle, ponieważ w viralu liczy się historia i autentyczność.

Public relations (PR)

Public relations (PR) to dbanie o dobrą komunikację i stosunki z otoczeniem. Celem działań jest wypracowanie dobrego wizerunku, zaufania i zrozumienia, czym biznes się zajmuje.

Public relations najlepiej rozumieć jako ogół kontaktów z otoczeniem. Dlatego też obejmuje narzędzia komunikacji i promocji, a także narzędzia strategiczne, dzięki którym otoczenie poznaje misję przedsiębiorstwa. PR jest niezwykle istotny w procesie osiągnięcia sukcesu na rynku. Pomaga dotrzeć do nowych odbiorców i kontrahentów poprzez obecność w mediach i skonkretyzowane działania marketingowe.

Czym zajmuje się public relations?

W podstawowym rozumieniu public relations to dbanie o relacje z otoczeniem oraz promowanie pozytywnego wizerunku. PR kładzie nacisk na skuteczną, spójną i sprawną komunikację oraz pielęgnację kontaktów, co z kolei ma przełożyć się na poprawienie pozycji firmy. Jest narzędziem marketingowym, które wykorzystywane jest na korzyść społecznej odpowiedzialności i informacyjności. Częścią PR marketingu jest wykorzystywanie znanych osób do promowania dobrego wizerunku marki, czyli influencer marketing.

Public relations to celowe, świadome, planowe działanie, które oddziałuje na otoczenie. Działanie to jest długofalowe, zatem o PR można mówić tylko wtedy, kiedy jest systematycznie prowadzone, a przede wszystkim spójne i zgodne z przyjętymi zasadami etyki zawodowej i branżowej. Z reguły zadania public relations obejmują:

 • planowanie i realizację kampanii promocyjnych;
 • przygotowywanie materiałów;
 • aktualizację informacji o firmie na stronach internetowych i w mediach;
 • reklamę firmy;
 • współpracę z dziennikarzami;
 • dbanie o dobre stosunki zarówno wewnątrz, jak i poza firmą.

Czym PR nie jest?

Sondaż przeprowadzony przez GfK Polonia wskazał, że 30% ankietowanym termin PR kojarzy się z działalnością reklamową uprawianą za pomocą środków masowego przekazu i dziennikarzy. Jednak pojęcie public relations należy rozumieć jako ogólną komunikację na stopniu interpersonalnym, instytucjonalnym, lokalnym i masowym.

Znany jest również termin czarny PR, który określa świadome zaplanowane działanie informacyjne na szkodę innego podmiotu (instytucji, firmy czy innego człowieka). Specjaliści są tu zgodni, że nie powinno się mówić o tych działaniach w kontekście public relations. Dla tego typu działań funkcjonuje inny termin, mianowicie media spinning.

PR w praktyce

Działania PR mają pomóc w realizacji celów przedsiębiorstwa, co osiągane jest poprzez przemyślaną i zaplanowaną komunikację. Mogą obejmować takie cele jak szukanie rozgłosu, aby akcje firmy i publikacje były znane większemu gronu (tutaj mówi się najczęściej o działaniu content marketingowym). I podobnie – informowanie innych o podjętych działaniach celem pozyskania poparcia i budowania świadomości (tutaj uzyskuje się to poprzez udzielanie wywiadów czy notatki prasowe).

Specjaliści od PR wiedzą, w jaki sposób redagować materiały, gdzie je dystrybuować, dbają również o kontakt z mediami. Mają wykształcenie marketingowe i znają strategie komunikacji, dzięki którym wiedzą, jak osiągnąć zamierzone cele. Ich pracę można nazwać zarządzaniem informacjami, ponieważ skupiają się na tym, aby zbudować świadomość istnienia firmy, zdobyć zaufanie u odbiorców i konkurentów. A co więcej – wypracować pozytywny wizerunek za pośrednictwem precyzyjnie przygotowanych komunikatów.

Webwriting

Webwriting to temat, którym powinni zainteresować się nie tylko copywriterzy. Wszystkie firmy, które inwestują w tworzenie wartościowych treści, aby poprawiać ROI (return of investment), muszą znać i aktualizować wiedzę na temat specyfiki płaszczyzny, w której pojawiają się ich publikacje.

Webwriting – co to jest?

Kiedyś było znacznie łatwiej. Osoba, która zajmowała się pisaniem, nazywana była pisarzem. Dziś temat jest znacznie bardziej obszerny. Mówiąc o tworzeniu treści, bardzo często pojawiają się określenia takie jak copywriting, content marketing czy właśnie tytułowy webwriting. O co tu chodzi?

Za najprostszą definicją stoi sama nazwa. Webwriting to w gruncie rzeczy po prostu tworzenie treści, które są publikowane w internecie. Dotyczy to zarówno stron internetowych, blogów firmowych, mediów społecznościowych i wielu innych płaszczyzn komunikacji dostępnych w sieci.

No dobrze, ale po co nam właściwie nowe określenie, skoro tu również mówimy po prostu o pisaniu? W dalszej części pokrótce przedstawimy podstawowe zasady pisania do sieci. Niemniej jednak – webwriting kładzie szczególny nacisk na sposób przyswajania treści w sieci oraz uwzględnia szum informacyjny. Klasyczne zasady tworzenia tekstów na płaszczyźnie internetu są po prostu nieskuteczne.

Podstawowe założenia webwritingu

Przedstawienie charakterystyki webwritingu nie jest łatwym zadaniem. Z jednej strony – nie istnieje jedna, “właściwa” lista reguł opisująca słuszne wzorce. Z drugiej strony – w dynamicznie rozwijającym się marketingu internetowym, wiele zasad błyskawicznie ulega dezaktualizacji. I tu pojawia się jedno z podstawowych założeń – webwriting to tworzenie treści odpowiadających aktualnym trendom. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Co charakteryzuje webwriting? Spójrz, to lista aspektów, które uznaliśmy za najważniejsze:

 • Zaangażowanie odbiorców. Jak już wspominaliśmy – pisanie na potrzeby internetu to pisanie ze świadomością szumu informacyjnego, który otacza odbiorców. Skuteczny webwriter wie, co zrobić, żeby wyróżnić tekst i sprawić, by czytelnik poświęcił chwilę na jego przeczytanie.
 • Zwięzłość (choć nie brakuje tu wyjątków). Wiele osób kieruje się zasadą “musi być krótko”. Naszym zdaniem to błędne podejście. Jesteśmy zdecydowanie bardziej skłonni do tego, by wybrać zasadę “pisz tak długo, jak długo jesteś w stanie utrzymać uwagę czytelnika”.
 • Czytelność. Tu znów nie sposób wrzucić wszystkich odbiorców do jednego worka. Niemniej jednak – większość użytkowników, z którymi się spotkaliśmy, zdecydowanie nie lubi dużych bloków tekstu. Co należy robić? Stosować nagłówki, krótkie akapity oraz wyróżnienia w tekście (np. poprzez boldowanie lub wstawianie tzw. ramek).
 • Atrakcje wizualne. Poza zadbaniem o czytelność, webwriting to często również ubogacenie tekstu materiałem wizualnym (lub audiowizualnym).
 • Cel. Wykorzystywanie odnośników oraz wielu innych możliwości reklamy w internecie sprawia, że webwriting może także stanowić istotne ogniwo w procesie realizacji celów reklamowych.

Oczywiście to tylko niewielka część zasad, którymi warto kierować się przy tworzeniu treści na potrzeby internetu. Na koniec – krótkie podsumowanie z subiektywną definicją. Webwriting to tworzenie treści skupionych na potrzebach odbiorcy, realizujących określone cele e-marketingowe.