CATI

cati

CATI to rodzaj badań marketingowych, przeprowadzanych przez ankietera telefonicznie, wedle ustalonego skryptu rozmowy. Nazwa CATI to skrót od computer-assisted telephone interviewing i dosłownie oznacza ona wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny.

CATI – co to jest?

Metoda CATI to jedna z tańszych i bardziej przystępnych form badania ilościowego, wykorzystywana w projektach marketingowych czy społecznych oraz kampaniach reklamowych. Po uprzednim przygotowaniu zestawu pytań, które dodatkowo można wiązać logicznie między sobą (czyli np. nie wyświetlać któregoś pytania, jeśli poprzednie pytanie wyklucza możliwość odpowiedzi, np. jeśli respondent odpowie, że nie posiada dzieci, to automatycznie pomijane jest pytanie o ich ilość).

Z CATI warto skorzystać wtedy, gdy zależy nam na szybkim poznaniu opinii badanej grupy – w odróżnieniu od metody PAPI, która polega na indywidualnych spotkaniach ankietera z ankietowanymi, CATI można przeprowadzić w jednym pomieszczeniu. Przy większej grupie ankieterów przebadanie dowolnej próby nie stanowi większego logistycznego problemu.

Zalety wywiadów telefonicznych CATI:

  • Stały dostęp do niepełnych danych, umożliwiający bieżącą kontrolę jakości
  • Szybkość wykonania wywiadów
  • Możliwość badania zarówno B2B, jak i B2C
  • Dane są od razu digitalizowane, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca na świecie
  • standaryzacja technik wykonania wywiadów
  • Błyskawiczna analiza wyników

Metoda ta powinna być stosowana z zachowaniem ostrożności – nie każdy problem badawczy można poprzez CATI rozwiązać. Główny problem wynika oczywiście z ograniczenia wymiany informacji na linii ankieter-ankietowany; nie ma możliwości zaprezentowania dodatkowych materiałów multimedialnych czy też rozwinąć badania do bardziej pogłębionych pytań. Badanie CATI przeprowadza agencja reklamowa np. w procesie pozyskiwania opinii na temat zakupów czy usług, z których korzystali respondenci.

Badania CATI vs. PAPI – różnice

Choć obie te metody wymagają nawiązania indywidualnego kontaktu z respondentem, to główna różnica dotyczy formy – w przypadku CATI, ankieter kontaktuje się z udzielającym odpowiedzi telefonicznie i uzyskane odpowiedzi notuje bezpośrednio w systemie komputerowym, z kolei jeśli chodzi o PAPI, wywiad przeprowadzany jest z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza (porównanie różnych metod badawczych).

W Polsce obie metody badania rynku stosowane są w prawie ¾ przypadków wszystkich przeprowadzanych badań. Forma wywiadu „twarzą w twarz” sprawdza się bardzo dobrze w obliczu konieczności dogłębnego zbadaniu problemu. Uzyskiwane odpowiedzi ankieter zapisuje w papierowej wersji kwestionariusza, a po zakończeniu badania, digitalizacja umożliwia przeniesienie wyników do świata cyfrowego. Na ostatnim etapie PAPI informacje są przetwarzane i analizowane, a instytucja badawcza przygotowuje na tej podstawie rekomendacje.

Problematyczną kwestią w badaniach PAPI może być stosunkowo wysoki koszt, co wynika bezpośrednio z konieczności dojazdu w teren, wydruku ankiet i dalszego ich kodowania. Jeśli więc marka chce przeprowadzić proste badania satysfakcji, powinna zdecydować się na CATI. Dopiero przy badaniach marketingowych, gdzie konieczne jest wydobycie tzw. „insightu”, swoje zastosowanie znajdzie PAPI.

bool(false)
Daniel Kotliński
linkedin

Daniel Kotliński

Content Manager

Content manager, dziennikarz, copywriter. Odpowiadał za realizację kampanii reklamy natywnej m.in. dla Grupy naTemat, WP i Onet. Zobacz więcej tekstów tego autora

Pozostałe najnowsze artykuły

Programmatic buying

Programmatic buying – pozwala na prowadzenie zautomatyzowanych kampanii reklamowych, które wykorzystują  spersonalizowane komunikaty i docierają do precyzyjnie określonej grupy odbiorców.

Co to jest lead generation? W jaki sposób zwiększyć liczbę generowanych zapytań biznesowych?

Lead generation to wykorzystanie technologii, narzędzi i strategii marketingowych, mające na celu wzrost zainteresowania ofertą oraz zbieranie informacji kontaktowych, zapytań...

Strategie marketingowe

Strategie marketingowe stanowią ogniwo w całościowych strategiach działania i rozwoju firm. Dotyczą celów i sposobów na ich osiągnięcie. Strategie marketingowe...