Grupa docelowa

Grupa docelowa to grupa odbiorców, do których adresowane są działania marketingowe, komunikaty reklamowe. Grupę docelową najczęściej tworzy się poprzez dobranie osób, które spełniają wyszczególnione odpowiadające kryteria, a także poprzez odrzucenie osób spełniających pewne kryteria.

W nowoczesnym marketingu określanie grupy docelowej to nieodłączny element tworzenia kampanii. Ogromna i stale rosnąca liczba firm (i innych podmiotów) nie tylko określa grupę podczas przygotowywania konkretnych działań reklamowych. To element, który marki na stałe wpisują w strategię firmy. Tworzenie poszczególnych kampanii może wiązać się z segmentacją i zawężaniem głównej grupy docelowej, aby później skuteczniej na nie targetować.

Jak stworzyć grupę docelową?

Grupa docelowa może zostać określona na podstawie wielu kryteriów. Oto podstawowe i najbardziej popularne z nich.

  • Dane demograficzne – obejmują takie informacje o odbiorcach jak: płeć, pochodzenie, stan cywilny, wykształcenie. To główne informacje, na podstawie których marki mogą określać najważniejsze “cechy” osób, do których chcą kierować reklamy.

    W przypadku wielu działań, dane demograficzne stanowią główne oraz jedyne kryteria. Powodem może być specyfika biznesu (prowadzonych działań), a także możliwości związane z wykorzystywanymi formami reklamy.

  • Dane psychograficznegrupa docelowa może zostać określona z wykorzystaniem danych psychologicznych, socjologicznych, antropologicznych, a także zachowań konsumenckich i stylu życia.

    Marki mogą wykorzystywać te kryteria, aby dotrzeć do odbiorców, o których wiedzą na przykład to, czego ci oczekują, co lubią, a nawet jakie mają opinie dotyczące pewnych obszarów życia. Zawężenie grupy na podstawie tego typu informacji pozwala na dotarcie z komunikatem reklamowym do osób, które teoretycznie będą bardziej otwarte na oferowany produkt/usługę – a jednocześnie oferta będzie odpowiadać na ich potrzeby i zainteresowania.

  • Dane behawioralnemarketing internetowy pozwala na dotarcie do osób spełniających kryteria odnoszące się do danych behawioralnych, czyli tego, w jaki sposób zachowują się odbiorcy. To informacje dotyczące na przykład ich aktywności w Internecie. Analiza zachowań użytkownika w połączeniu z innymi danymi pozwala na bardzo precyzyjne dopasowanie komunikatu reklamowego.

  • W niektórych przypadkach grupa docelowa zostaje określona również w oparciu o dane geograficzne.

Grupa docelowa – kryteria

W zależności od tego, z jakich narzędzi reklamowych korzystamy, kryteria umożliwiające określenie grupy docelowej mogą być różne. Opracowanie głównej grupy docelowej, która zostanie wpisana w strategię firmy, może być kluczowe dla skuteczności podejmowanych działań.

Grupa docelowa to w marketingu internetowym kluczowy element, który może zdecydowanie zwiększać prawdopodobieństwo wyświetlania komunikatów reklamowych tylko tym osobom, które są potencjalne zainteresowane produktem/usługą. Tym samym – doprecyzowanie grupy powinno stanowić jeden z pierwszych etapów tworzenia kampanii reklamowej.

Grupa docelowa – korzyści

Precyzyjne określenie grupy odbiorców niesie obustronne korzyści.

  • Odbiorcy żyjący w szumie informacyjnym nie muszą oglądać kolejnych reklam, które zupełnie ich nie interesują. Docierają do nich komunikaty reklamowe przedstawiające te produkty/usługi, które odpowiadają na ich zainteresowania, potrzeby i inne.
  • Reklamodawcy nie muszą płacić za wyświetlanie reklam osobom, które nie są nimi zainteresowane. Dobrze określona grupa docelowa pozwala im na osiąganie lepszego zwrotu z inwestycji w reklamę.

Możliwości reklamowe największych narzędzi (takich jak system reklamowy Facebook Ads oraz Google Ads) pozwalają na docieranie do coraz bardziej sprecyzowanych grup. Użytkownicy dokonują coraz więcej działań w Internecie – a zbieranie tych informacji umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie odbiorców. Z drugiej strony – coraz większy nacisk na ochronę danych osobowych i prywatności – niesie obawę, że możliwości reklamodawców (w tym obszarze) zostaną ograniczone.

bool(false)
Magdalena Zaleska
linkedin

Magdalena Zaleska

Content & PR Manager Grupy AdNext

Ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie public relations i marketingu zdobywała w agencjach PR, branży mediowej i wydawniczej. Jest współpomysłodawczynią filmu "Grzesiuk. Ferajna wciąż gra" oraz współautorką zbioru opowiadań "Taxi, taxi! Albo o ludziach, taksówkach i innych zwierzętach". Zobacz więcej tekstów tego autora

Pozostałe najnowsze artykuły

Czym jest vlog? Poznaj nasz przewodnik po videoblogach

Vlog to rodzaj bloga internetowego w formie video, niekiedy tworzonego nawet codziennie i publikowanego na platformie społecznościowej, np. YouTube. Może...

Blogosfera – zobacz jak działa świat blogerów

Blogosfera – obszar zrzeszający twórców internetowych, dla których główny kanał komunikacji stanowią własne blogi, a główną formę komunikacji z odbiorcami –...

W Jaki Sposób Public Relations Wpływa na Pozytywny Wizerunek Marki?

Public Relations, znane powszechnie jako PR, to fascynująca i dynamiczna dziedzina, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu opinii publicznej oraz...