Grupa docelowa

Grupa docelowa to grupa odbiorców, do których adresowane są działania marketingowe, komunikaty reklamowe. Grupę docelową najczęściej tworzy się poprzez dobranie osób, które spełniają wyszczególnione odpowiadające kryteria, a także poprzez odrzucenie osób spełniających pewne kryteria.

W nowoczesnym marketingu określanie grupy docelowej to nieodłączny element tworzenia kampanii. Ogromna i stale rosnąca liczba firm (i innych podmiotów) nie tylko określa grupę podczas przygotowywania konkretnych działań reklamowych. To element, który marki na stałe wpisują w strategię firmy. Tworzenie poszczególnych kampanii może wiązać się z segmentacją i zawężaniem głównej grupy docelowej, aby później skuteczniej na nie targetować.

Jak stworzyć grupę docelową?

Grupa docelowa może zostać określona na podstawie wielu kryteriów. Oto podstawowe i najbardziej popularne z nich.

  • Dane demograficzne – obejmują takie informacje o odbiorcach jak: płeć, pochodzenie, stan cywilny, wykształcenie. To główne informacje, na podstawie których marki mogą określać najważniejsze “cechy” osób, do których chcą kierować reklamy.

    W przypadku wielu działań, dane demograficzne stanowią główne oraz jedyne kryteria. Powodem może być specyfika biznesu (prowadzonych działań), a także możliwości związane z wykorzystywanymi formami reklamy.

  • Dane psychograficznegrupa docelowa może zostać określona z wykorzystaniem danych psychologicznych, socjologicznych, antropologicznych, a także zachowań konsumenckich i stylu życia.

    Marki mogą wykorzystywać te kryteria, aby dotrzeć do odbiorców, o których wiedzą na przykład to, czego ci oczekują, co lubią, a nawet jakie mają opinie dotyczące pewnych obszarów życia. Zawężenie grupy na podstawie tego typu informacji pozwala na dotarcie z komunikatem reklamowym do osób, które teoretycznie będą bardziej otwarte na oferowany produkt/usługę – a jednocześnie oferta będzie odpowiadać na ich potrzeby i zainteresowania.

  • Dane behawioralnemarketing internetowy pozwala na dotarcie do osób spełniających kryteria odnoszące się do danych behawioralnych, czyli tego, w jaki sposób zachowują się odbiorcy. To informacje dotyczące na przykład ich aktywności w Internecie. Analiza zachowań użytkownika w połączeniu z innymi danymi pozwala na bardzo precyzyjne dopasowanie komunikatu reklamowego.

  • W niektórych przypadkach grupa docelowa zostaje określona również w oparciu o dane geograficzne.

Grupa docelowa – kryteria

W zależności od tego, z jakich narzędzi reklamowych korzystamy, kryteria umożliwiające określenie grupy docelowej mogą być różne. Opracowanie głównej grupy docelowej, która zostanie wpisana w strategię firmy, może być kluczowe dla skuteczności podejmowanych działań.

Grupa docelowa to w marketingu internetowym kluczowy element, który może zdecydowanie zwiększać prawdopodobieństwo wyświetlania komunikatów reklamowych tylko tym osobom, które są potencjalne zainteresowane produktem/usługą. Tym samym – doprecyzowanie grupy powinno stanowić jeden z pierwszych etapów tworzenia kampanii reklamowej.

Grupa docelowa – korzyści

Precyzyjne określenie grupy odbiorców niesie obustronne korzyści.

  • Odbiorcy żyjący w szumie informacyjnym nie muszą oglądać kolejnych reklam, które zupełnie ich nie interesują. Docierają do nich komunikaty reklamowe przedstawiające te produkty/usługi, które odpowiadają na ich zainteresowania, potrzeby i inne.
  • Reklamodawcy nie muszą płacić za wyświetlanie reklam osobom, które nie są nimi zainteresowane. Dobrze określona grupa docelowa pozwala im na osiąganie lepszego zwrotu z inwestycji w reklamę.

Możliwości reklamowe największych narzędzi (takich jak system reklamowy Facebook Ads oraz Google Ads) pozwalają na docieranie do coraz bardziej sprecyzowanych grup. Użytkownicy dokonują coraz więcej działań w Internecie – a zbieranie tych informacji umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie odbiorców. Z drugiej strony – coraz większy nacisk na ochronę danych osobowych i prywatności – niesie obawę, że możliwości reklamodawców (w tym obszarze) zostaną ograniczone.

bool(false)
Daniel Kotliński
linkedin

Daniel Kotliński

Content Manager

Content manager, dziennikarz, copywriter. Odpowiadał za realizację kampanii reklamy natywnej m.in. dla Grupy naTemat, WP i Onet. Zobacz więcej tekstów tego autora

Pozostałe najnowsze artykuły

Programmatic buying

Programmatic buying – pozwala na prowadzenie zautomatyzowanych kampanii reklamowych, które wykorzystują  spersonalizowane komunikaty i docierają do precyzyjnie określonej grupy odbiorców.

Co to jest lead generation? W jaki sposób zwiększyć liczbę generowanych zapytań biznesowych?

Lead generation to wykorzystanie technologii, narzędzi i strategii marketingowych, mające na celu wzrost zainteresowania ofertą oraz zbieranie informacji kontaktowych, zapytań...

Strategie marketingowe

Strategie marketingowe stanowią ogniwo w całościowych strategiach działania i rozwoju firm. Dotyczą celów i sposobów na ich osiągnięcie. Strategie marketingowe...