Kampania reklamowa

Jak zrobić dobrą kampanię reklamową?

Kampania reklamowa– to zespół działań marketingowych polegających na zamieszczaniu komunikatów reklamowych w wybranych mediach i wyświetlaniu ich w wybranym czasie. Jej celem jest wywołanie określonych reakcji wśród odbiorców.

Kampania reklamowa – rodzaje i cele

Istnieją cztery podstawowe rodzaje reklamy wiążące się z tym, jakie cele może realizować kampania reklamowa. Pierwszy z nich to reklama informacyjna, której celem jest działanie skupione na zasięgu i budowaniu rozpoznawalności marki – przekazywanie odbiorcom prostych informacji lub zmiana wizerunku marki. Kolejny rodzaj to reklama przypominająca – służy utrzymywaniu pozycji i relacji z odbiorcami oraz podtrzymywaniu zaangażowania zainteresowanych. Trzeci rodzaj to reklama nakłaniająca do skorzystania z usług, dokonania zakupu lub innego rodzaju konwersji. Ostatnim rodzajem jest reklama wzmacniająca – kampania reklamowa służy wówczas przekonaniu klientów, którzy dokonali już konwersji o tym, że ich wybór był słuszny. Działania marketingowe często są nastawione na przeprowadzenie klientów przez każdy z tych etapów. Kampania reklamowa może być ukierunkowana także na inne cele.

Kiedy kampania reklamowa jest skuteczna?

Kampania reklamowa realizowana w marketingu internetowym może być szczegółowo analizowana pod kątem mierników skuteczności, co pozwala na optymalizację reklamy i ustawień kampanii.

Do najpopularniejszych wskaźników zalicza się:

 • CPM (cost per mille), czyli koszt za 1000 wyświetleń,
 • CPC (cost per click), czyli koszt za kliknięcie,
 • CTR (click through rate), czyli współczynnik klikalności – przedstawia stosunek osób, które kliknęły na tle osób, które wyświetliły reklamę,
 • CR (conversion rate), czyli współczynnik konwersji – przedstawia stosunek osób, które dokonały konwersji, na tle osób, które przeszły na stronę.

Kampania może być analizowana pod kątem skuteczności także na kolejnych etapach, między innymi na bazie:

 • CPA (cost per action), czyli koszt za podjęcie określonego działania,
 • CPL (cost per lead), czyli koszt za pozyskanie leadu (np. danych kontaktowych od zainteresowanego odbiorcy),
 • CPC (cost per conversion), czyli koszt za zdobycie klienta (konwersję).

Kampania reklamowa – jak powstaje?

Tworzenie kampanii przebiega w następującym procesie:

 1. Research – analiza rynku, zapotrzebowania na produkt lub usługę i analiza konkurencji.
 2. Grupa docelowa – poznanie i precyzyjne określenie grupy odbiorców kampanii. Dzięki zbadaniu specyfiki i potrzeb odbiorców kampania reklamowa nie będzie trafiać do osób, które nie są zainteresowane produktem/usługą.
 3. Budżet – określenie budżetu na wszystkie działania w procesie przygotowania i realizacji kampanii.
 4. Kanały – wybór takich mediów, które gwarantują najbardziej skuteczne dotarcie do grupy docelowej.
 5. Kreacja – przygotowanie atrakcyjnych grafik i dopasowanych tekstów, z uwzględnieniem spójnej identyfikacji wizualnej i języka odbiorców.
 6. Harmonogram – opracowanie czasu wyświetlania komunikatów reklamowych na podstawie aktywności grupy odbiorców.
 7. Realizacja i analiza – kampania reklamowa powinna być monitorowana w trakcie realizacji i optymalizowana na podstawie otrzymywanych wyników.

Szukasz przykładów działań promocyjnych z konkretnych branż? Zobacz, jak komunikować się multikanałowo w branży podróżniczej, jakie działania marketingowe prowadzić w trudnych i kontrowersyjnych branżach oraz jak osiągnąć konwersję 10% na rynku nieruchomości.

Sprawdziliśmy też, jak zastosować performance marketing w promocji szkolnictwa wyższego.

bool(false)
Magdalena Zaleska
linkedin

Magdalena Zaleska

Content & PR Manager Grupy AdNext

Ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie public relations i marketingu zdobywała w agencjach PR, branży mediowej i wydawniczej. Jest współpomysłodawczynią filmu "Grzesiuk. Ferajna wciąż gra" oraz współautorką zbioru opowiadań "Taxi, taxi! Albo o ludziach, taksówkach i innych zwierzętach". Zobacz więcej tekstów tego autora

Pozostałe najnowsze artykuły

Czym jest vlog? Poznaj nasz przewodnik po videoblogach

Vlog to rodzaj bloga internetowego w formie video, niekiedy tworzonego nawet codziennie i publikowanego na platformie społecznościowej, np. YouTube. Może...

Blogosfera – zobacz jak działa świat blogerów

Blogosfera – obszar zrzeszający twórców internetowych, dla których główny kanał komunikacji stanowią własne blogi, a główną formę komunikacji z odbiorcami –...

W Jaki Sposób Public Relations Wpływa na Pozytywny Wizerunek Marki?

Public Relations, znane powszechnie jako PR, to fascynująca i dynamiczna dziedzina, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu opinii publicznej oraz...