Kampania reklamowa

Jak zrobić dobrą kampanię reklamową?

Kampania reklamowa– to zespół działań marketingowych polegających na zamieszczaniu komunikatów reklamowych w wybranych mediach i wyświetlaniu ich w wybranym czasie. Jej celem jest wywołanie określonych reakcji wśród odbiorców.

Kampania reklamowa – rodzaje i cele

Istnieją cztery podstawowe rodzaje reklamy wiążące się z tym, jakie cele może realizować kampania reklamowa. Pierwszy z nich to reklama informacyjna, której celem jest działanie skupione na zasięgu i budowaniu rozpoznawalności marki – przekazywanie odbiorcom prostych informacji lub zmiana wizerunku marki. Kolejny rodzaj to reklama przypominająca – służy utrzymywaniu pozycji i relacji z odbiorcami oraz podtrzymywaniu zaangażowania zainteresowanych. Trzeci rodzaj to reklama nakłaniająca do skorzystania z usług, dokonania zakupu lub innego rodzaju konwersji. Ostatnim rodzajem jest reklama wzmacniająca – kampania reklamowa służy wówczas przekonaniu klientów, którzy dokonali już konwersji o tym, że ich wybór był słuszny. Działania marketingowe często są nastawione na przeprowadzenie klientów przez każdy z tych etapów. Kampania reklamowa może być ukierunkowana także na inne cele.

Kiedy kampania reklamowa jest skuteczna?

Kampania reklamowa realizowana w marketingu internetowym może być szczegółowo analizowana pod kątem mierników skuteczności, co pozwala na optymalizację reklamy i ustawień kampanii.

Do najpopularniejszych wskaźników zalicza się:

 • CPM (cost per mille), czyli koszt za 1000 wyświetleń,
 • CPC (cost per click), czyli koszt za kliknięcie,
 • CTR (click through rate), czyli współczynnik klikalności – przedstawia stosunek osób, które kliknęły na tle osób, które wyświetliły reklamę,
 • CR (conversion rate), czyli współczynnik konwersji – przedstawia stosunek osób, które dokonały konwersji, na tle osób, które przeszły na stronę.

Kampania może być analizowana pod kątem skuteczności także na kolejnych etapach, między innymi na bazie:

 • CPA (cost per action), czyli koszt za podjęcie określonego działania,
 • CPL (cost per lead), czyli koszt za pozyskanie leadu (np. danych kontaktowych od zainteresowanego odbiorcy),
 • CPC (cost per conversion), czyli koszt za zdobycie klienta (konwersję).

Kampania reklamowa – jak powstaje?

Tworzenie kampanii przebiega w następującym procesie:

 1. Research – analiza rynku, zapotrzebowania na produkt lub usługę i analiza konkurencji.
 2. Grupa docelowa – poznanie i precyzyjne określenie grupy odbiorców kampanii. Dzięki zbadaniu specyfiki i potrzeb odbiorców kampania reklamowa nie będzie trafiać do osób, które nie są zainteresowane produktem/usługą.
 3. Budżet – określenie budżetu na wszystkie działania w procesie przygotowania i realizacji kampanii.
 4. Kanały – wybór takich mediów, które gwarantują najbardziej skuteczne dotarcie do grupy docelowej.
 5. Kreacja – przygotowanie atrakcyjnych grafik i dopasowanych tekstów, z uwzględnieniem spójnej identyfikacji wizualnej i języka odbiorców.
 6. Harmonogram – opracowanie czasu wyświetlania komunikatów reklamowych na podstawie aktywności grupy odbiorców.
 7. Realizacja i analiza – kampania reklamowa powinna być monitorowana w trakcie realizacji i optymalizowana na podstawie otrzymywanych wyników.

Szukasz przykładów działań promocyjnych z konkretnych branż? Zobacz, jak komunikować się multikanałowo w branży podróżniczej, jakie działania marketingowe prowadzić w trudnych i kontrowersyjnych branżach oraz jak osiągnąć konwersję 10% na rynku nieruchomości.

Sprawdziliśmy też, jak zastosować performance marketing w promocji szkolnictwa wyższego.

bool(false)
Daniel Kotliński
linkedin

Daniel Kotliński

Content Manager

Content manager, dziennikarz, copywriter. Odpowiadał za realizację kampanii reklamy natywnej m.in. dla Grupy naTemat, WP i Onet. Zobacz więcej tekstów tego autora

Pozostałe najnowsze artykuły

Programmatic buying

Programmatic buying – pozwala na prowadzenie zautomatyzowanych kampanii reklamowych, które wykorzystują  spersonalizowane komunikaty i docierają do precyzyjnie określonej grupy odbiorców.

Co to jest lead generation? W jaki sposób zwiększyć liczbę generowanych zapytań biznesowych?

Lead generation to wykorzystanie technologii, narzędzi i strategii marketingowych, mające na celu wzrost zainteresowania ofertą oraz zbieranie informacji kontaktowych, zapytań...

Strategie marketingowe

Strategie marketingowe stanowią ogniwo w całościowych strategiach działania i rozwoju firm. Dotyczą celów i sposobów na ich osiągnięcie. Strategie marketingowe...