Public relations (PR)

Public relations (PR) to dbanie o dobrą komunikację i stosunki z otoczeniem. Celem działań jest wypracowanie dobrego wizerunku, zaufania i zrozumienia, czym biznes się zajmuje.

Public relations najlepiej rozumieć jako ogół kontaktów z otoczeniem. Dlatego też obejmuje narzędzia komunikacji i promocji, a także narzędzia strategiczne, dzięki którym otoczenie poznaje misję przedsiębiorstwa. PR jest niezwykle istotny w procesie osiągnięcia sukcesu na rynku. Pomaga dotrzeć do nowych odbiorców i kontrahentów poprzez obecność w mediach i skonkretyzowane działania marketingowe.

Czym zajmuje się public relations?

W podstawowym rozumieniu public relations to dbanie o relacje z otoczeniem oraz promowanie pozytywnego wizerunku. PR kładzie nacisk na skuteczną, spójną i sprawną komunikację oraz pielęgnację kontaktów, co z kolei ma przełożyć się na poprawienie pozycji firmy. Jest narzędziem marketingowym, które wykorzystywane jest na korzyść społecznej odpowiedzialności i informacyjności. Częścią PR marketingu jest wykorzystywanie znanych osób do promowania dobrego wizerunku marki, czyli influencer marketing.

Public relations to celowe, świadome, planowe działanie, które oddziałuje na otoczenie. Działanie to jest długofalowe, zatem o PR można mówić tylko wtedy, kiedy jest systematycznie prowadzone, a przede wszystkim spójne i zgodne z przyjętymi zasadami etyki zawodowej i branżowej. Z reguły zadania public relations obejmują:

  • planowanie i realizację kampanii promocyjnych;
  • przygotowywanie materiałów;
  • aktualizację informacji o firmie na stronach internetowych i w mediach;
  • reklamę firmy;
  • współpracę z dziennikarzami;
  • dbanie o dobre stosunki zarówno wewnątrz, jak i poza firmą.

Czym PR nie jest?

Sondaż przeprowadzony przez GfK Polonia wskazał, że 30% ankietowanym termin PR kojarzy się z działalnością reklamową uprawianą za pomocą środków masowego przekazu i dziennikarzy. Jednak pojęcie public relations należy rozumieć jako ogólną komunikację na stopniu interpersonalnym, instytucjonalnym, lokalnym i masowym.

Znany jest również termin czarny PR, który określa świadome zaplanowane działanie informacyjne na szkodę innego podmiotu (instytucji, firmy czy innego człowieka). Specjaliści są tu zgodni, że nie powinno się mówić o tych działaniach w kontekście public relations. Dla tego typu działań funkcjonuje inny termin, mianowicie media spinning.

PR w praktyce

Działania PR mają pomóc w realizacji celów przedsiębiorstwa, co osiągane jest poprzez przemyślaną i zaplanowaną komunikację. Mogą obejmować takie cele jak szukanie rozgłosu, aby akcje firmy i publikacje były znane większemu gronu (tutaj mówi się najczęściej o działaniu content marketingowym). I podobnie – informowanie innych o podjętych działaniach celem pozyskania poparcia i budowania świadomości (tutaj uzyskuje się to poprzez udzielanie wywiadów czy notatki prasowe).

Specjaliści od PR wiedzą, w jaki sposób redagować materiały, gdzie je dystrybuować, dbają również o kontakt z mediami. Mają wykształcenie marketingowe i znają strategie komunikacji, dzięki którym wiedzą, jak osiągnąć zamierzone cele. Ich pracę można nazwać zarządzaniem informacjami, ponieważ skupiają się na tym, aby zbudować świadomość istnienia firmy, zdobyć zaufanie u odbiorców i konkurentów. A co więcej – wypracować pozytywny wizerunek za pośrednictwem precyzyjnie przygotowanych komunikatów.

bool(false)
Daniel Kotliński
linkedin

Daniel Kotliński

Content Manager

Content manager, dziennikarz, copywriter. Odpowiadał za realizację kampanii reklamy natywnej m.in. dla Grupy naTemat, WP i Onet. Zobacz więcej tekstów tego autora

Pozostałe najnowsze artykuły

Marketing afiliacyjny – co to jest? Poradnik prowadzenia kampanii partnerskich

Marketing afiliacyjny opiera się na współpracy reklamodawcy (sprzedawcy) z partnerem (afiliantem), który przyjmuje rolę “pośrednika” sprzedaży. Sprzedawca zyskuje kolejnych klientów,...

Programmatic buying

Programmatic buying – pozwala na prowadzenie zautomatyzowanych kampanii reklamowych, które wykorzystują  spersonalizowane komunikaty i docierają do precyzyjnie określonej grupy odbiorców.

Co to jest lead generation? W jaki sposób zwiększyć liczbę generowanych zapytań biznesowych?

Lead generation to wykorzystanie technologii, narzędzi i strategii marketingowych, mające na celu wzrost zainteresowania ofertą oraz zbieranie informacji kontaktowych, zapytań...