W Jaki Sposób Public Relations Wpływa na Pozytywny Wizerunek Marki?

Public Relations, znane powszechnie jako PR, to fascynująca i dynamiczna dziedzina, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu opinii publicznej oraz pozytywnego wizerunku firmy i organizacji. W dobie cyfryzacji i nieustannie ewoluujących mediów, PR przechodzi przez szereg zmian, dostosowując się do nowych platform, oczekiwań odbiorców i wyzwań komunikacyjnych.

Czym jest PR?

Public relations (PR) to niezwykle ważna dziedzina marketingu, zajmująca się budowaniem i utrzymywaniem wizerunku organizacji, marki lub osoby w świadomości publicznej. PR ma na celu budowanie więzi i komunikacji z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak klienci, pracownicy, inwestorzy, media czy społeczność lokalna. Public relations to dbanie o dobrą komunikację i stosunki z otoczeniem. Celem działań jest wypracowanie dobrego wizerunku, zaufania i zrozumienia, czym biznes się zajmuje.

Działania public relations najlepiej rozumieć jako ogół kontaktów z otoczeniem. Dlatego też obejmuje narzędzia komunikacji i promocji, dzięki którym otoczenie poznaje misję przedsiębiorstwa. PR jest niezwykle istotny w procesie osiągnięcia sukcesu na rynku. Pomaga dotrzeć do nowych odbiorców i kontrahentów poprzez obecność w mediach i skonkretyzowane działania marketingowe.

Działanie to jest długofalowe, zatem o PR można mówić tylko wtedy, kiedy jest systematycznie prowadzone, a przede wszystkim spójne i zgodne z przyjętymi zasadami etyki zawodowej i branżowej.

Zadania public relations obejmują:

 • planowanie i realizację kampanii promocyjnych;
 • przygotowywanie materiałów;
 • aktualizację informacji o firmie na stronach internetowych i w mediach;
 • reklamę firmy;
 • współpracę z dziennikarzami;
 • dbanie o dobre stosunki zarówno wewnątrz, jak i poza firmą.

Czym zajmuje się public relations?

W podstawowym rozumieniu public relations to dbanie o relacje z otoczeniem oraz promowanie pozytywnego wizerunku. PR kładzie nacisk na skuteczną, spójną i sprawną komunikację oraz pielęgnację kontaktów, co z kolei ma przełożyć się na poprawienie pozycji firmy. Jest narzędziem marketingowym, które wykorzystywane jest na korzyść społecznej odpowiedzialności i informacyjności. Częścią PR marketingu jest wykorzystywanie znanych osób do promowania dobrego wizerunku marki, czyli influencer marketing.

Jakie są cele public relations?

Celem Public Relations jest przede wszystkim budowanie dobrego wizerunku organizacji, marki lub osoby. PR ma za zadanie zarządzać komunikacją w taki sposób, aby kreować pozytywne skojarzenia i wywołać zaufanie. Innym celem PR może być zwiększenie rozpoznawalności marki, promocja produktów lub usług, budowanie relacji z mediami, obsługa kryzysowa czy wspieranie działań marketingowych.

Czym są strategie PR?

Strategie PR to kompleksowe plany działania, które mają na celu osiągnięcie wyznaczonych celów PR. W strategiach PR określa się:

 • główne przesłanie,
 • grupy docelowe,
 • narzędzia komunikacji,
 • kanały dystrybucji ,
 • metryki sukcesu.

Każda organizacja powinna mieć własną strategię PR, dostosowaną do swoich celów i potrzeb.

3 kroki do sukcesu strategii działań public relations

 1. Ważnym elementem strategii PR jestidentyfikacja różnych grup docelowych. Przed rozpoczęciem działań, pracownicy działu public relations powinni przeprowadzić badania rynku, aby zidentyfikować grupy, które są najbardziej zainteresowane daną organizacją, jej produktami lub usługami. Dzięki temu można skoncentrować się na efektywnej komunikacji z tymi grupami, co przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych celów.
 2. Narzędzia public relationsto kolejny istotny element strategii PR. W zależności od grupy docelowej i celów organizacji, można wykorzystać różne narzędzia, takie jak:
 • konferencje prasowe,
 • spotkania z mediami,
 • publikacje prasowe,
 • media społecznościowe
 • kampanie reklamowe.

Ważne jest, aby wybrać odpowiednie narzędzia, które będą skutecznie docierać do grupy docelowej i realizować cele public relations.

 1. Kanały dystrybucjito kolejny aspekt, który należy uwzględnić w strategii PR. Dobrze zaplanowane kanały dystrybucji pozwolą na skuteczne dotarcie do grupy docelowej i przekazanie jej odpowiednich informacji. Można wykorzystać content marketing i różne kanały dystrybucji contentu, takie jak:
 • strona internetowa,
 • newsletter,
 • blog,
 • media społecznościowe
 • tradycyjne media, jak telewizja, radio czy prasa.

Ważne jest, aby wybrać kanały, które są najbardziej efektywne w dotarciu do grupy docelowej.

Jak strategia PR może pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku Twojej firmy?

W dzisiejszym świecie, gdzie informacje przepływają z niezwykłą prędkością, działania z zakresu public relations odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu opinii publicznej. Dobra strategia PR może pomóc w budowaniu zaufania i lojalności klientów, a także w zwiększeniu sprzedaży i osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Warto zauważyć, że PR nie polega tylko na promowaniu wizerunku, ale również na skutecznym zarządzaniu kryzysowym. W przypadku niekorzystnych sytuacji, PR może pomóc w minimalizowaniu szkód w reputacji i przywróceniu zaufania potencjalnych klientów.

W ramach działań public relations, organizacje często korzystają z różnych narzędzi i technik komunikacyjnych. Są to między innymi:

 • konferencje prasowe,
 • wywiady,
 • artykuły sponsorowane,
 • aktywność w mediach społecznościowych,
 • blogi korporacyjne.

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie dopasowanie działań marketingowych i narzędzi do celów oraz grupy docelowej organizacji.

Jakie są długoterminowe korzyści z wykorzystania PR?

Wykorzystanie public relations przynosi wiele długoterminowych korzyści:

 • poprawia pozytywny wizerunek firmy,
 • buduje zaufanie i relacje publiczne,
 • zwiększa rozpoznawalność działalności organizacji,
 • buduje relacje z różnymi grupami potencjalnych nabywców,
 • poprawia relacje z mediami i zewnętrznym otoczeniem firmy,
 • zwiększa sprzedaż i konkurencyjność,
 • pozwala na szerokie rozpowszechnianie informacji,
 • rozwija marki ekspertów i stawanie się liderami w danej dziedzinie.

To tylko niektóre z korzyści, które mogą wyniknąć z efektywnego wykorzystania PR.

Warto zauważyć, że PR może również pomóc w budowaniu zaufania klientów do marki. Poprzez skuteczne komunikowanie się z konsumentami, PR może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów i przyciągnięcia nowych. Kiedy firma ma pozytywny wizerunek i jest postrzegana jako wiarygodna, konsumenci są bardziej skłonni do zakupu jej produktów lub skorzystania z jej usług.

Ponadto, PR może być skutecznym narzędziem do budowania relacji z różnymi interesariuszami. Poprzez organizowanie konferencji prasowych, wydarzeń społecznych i innych działań komunikacyjnych, firma może nawiązać kontakt z partnerami biznesowymi, dostawcami, inwestorami i innymi grupami interesariuszy. Dobre relacje z tymi grupami mogą przyczynić się do rozwoju biznesu i otwierać nowe możliwości współpracy.

Czym PR nie jest?

Sondaż przeprowadzony przez GfK Polonia wskazał, że 30% ankietowanym termin PR kojarzy się z działalnością reklamową uprawianą za pomocą środków masowego przekazu i dziennikarzy. Jednak pojęcie public relations należy rozumieć jako ogólną komunikację na stopniu interpersonalnym, instytucjonalnym, lokalnym i masowym.

Znany jest również termin czarny PR, który określa świadome zaplanowane działanie informacyjne na szkodę innego podmiotu (instytucji, firmy czy innego człowieka). Specjaliści są tu zgodni, że nie powinno się mówić o tych działaniach w kontekście public relations. Dla tego typu działań funkcjonuje inny termin, mianowicie media spinning.

PR w praktyce

Działania PR mają pomóc w realizacji celów przedsiębiorstwa, co osiągane jest poprzez przemyślaną i zaplanowaną komunikację. Mogą obejmować takie cele jak szukanie rozgłosu, sposobów skuteczniejszej realizacji swoich interesów, pozycjonowanie przedsiębiorstwa, aby akcje firmy i publikacje były znane większemu gronu (tutaj mówi się najczęściej o działaniu content marketingowym). I podobnie – informowanie innych o podjętych działaniach celem pozyskania poparcia i budowania świadomości (tutaj uzyskuje się to poprzez udzielanie wywiadów czy notatki prasowe).

Specjaliści od PR wiedzą, w jaki sposób redagować materiały, gdzie je dystrybuować, dbają również o kontakt z mediami. Mają wykształcenie marketingowe i znają strategie komunikacji, dzięki którym wiedzą, jak osiągnąć zamierzone cele. Ich pracę można nazwać zarządzaniem informacjami, ponieważ skupiają się na tym, aby zbudować świadomość istnienia firmy, zdobyć zaufanie u odbiorców i konkurentów. A co więcej – wypracować pozytywny wizerunek za pośrednictwem precyzyjnie przygotowanych komunikatów.

bool(false)
Magdalena Zaleska
linkedin

Magdalena Zaleska

Content & PR Manager Grupy AdNext

Ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie public relations i marketingu zdobywała w agencjach PR, branży mediowej i wydawniczej. Jest współpomysłodawczynią filmu "Grzesiuk. Ferajna wciąż gra" oraz współautorką zbioru opowiadań "Taxi, taxi! Albo o ludziach, taksówkach i innych zwierzętach". Zobacz więcej tekstów tego autora

Pozostałe najnowsze artykuły

Czym jest vlog? Poznaj nasz przewodnik po videoblogach

Vlog to rodzaj bloga internetowego w formie video, niekiedy tworzonego nawet codziennie i publikowanego na platformie społecznościowej, np. YouTube. Może...

Blogosfera – zobacz jak działa świat blogerów

Blogosfera – obszar zrzeszający twórców internetowych, dla których główny kanał komunikacji stanowią własne blogi, a główną formę komunikacji z odbiorcami –...

Czym naprawdę jest marka? Kluczowe Elementy i Rola w Rozwoju Biznesu

Marka – czym jest? Jaką rolę pełni w rozwoju biznesu? Czy marka to konieczny element, by przedsiębiorstwo odniosło sukces na...