Remarketing

Remarketing to rodzaj kampanii z zakresu marketingu internetowego, który przez wielu marketingowców jest określany jako najlepszy sposób na domknięcie sprzedaży. Jak działa i na czym opiera się jego skuteczność?

Remarketing – co to jest?

Najprostsza ścieżka prowadząca do zrozumienia tego, czym w istocie jest remarketing, to rozbicie tego określenia na dwie części. Nie trudno domyślić się, skąd pochodzi główny człon, czyli “marketing”. Natomiast przedrostek “re” zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim oznacza “znowu”, “ponownie”. Tym samym – w wolnym tłumaczeniu moglibyśmy przyjąć definicję, zgodnie z którą remarketing to kampanie oparte na ponawianiu działań marketingowych.

I w rzeczywistości – istotą tych kampanii jest wyświetlanie przekazu reklamowego grupie docelowej, która już dokonała określonych działań (jak np. kliknięcie w reklamę, odwiedziny strony, włączenie aplikacji i wiele podobnych).

Kampanie z wykorzystaniem remarketingu są prowadzone przede wszystkim w sieci reklamowej Google Ads oraz Facebook Ads.

Jak działa remarketing?

Jeżeli mówimy o obszarze reklamy w Google, to remarketing możemy kierować przede wszystkim do osób, które odwiedziły naszą stronę internetową lub aplikację. Użytkownicy, którzy podejmą te działania, trafiają do listy remarketingowej. Następnie możemy kierować przygotowany materiał reklamowy do osób znajdujących się na tej liście, wyświetlając reklamy w:

  • witrynach należących do sieci reklamowej Google,
  • wynikach wyszukiwania (powiązanych z naszym produktem/usługą).

Aby korzystać z remarketingu w sieci reklamowej Google Ads, należy dodać tag remarketingu do witryny lub aplikacji. Odbywa się to poprzez implementację kodu w witrynie/aplikacji.

Tworzenie list remarketingowych może odbywać się w sposób manualny lub automatyczny (np. wszyscy użytkownicy, którzy odwiedzili witrynę, wszyscy użytkownicy, którzy dokonali konwersji i podobne).

Dokument zawierający Zasady dotyczące reklam spersonalizowanych określa reguły dotyczące zbierania i wykorzystywania danych na temat użytkowników.

Remarketing jest dostępny również w systemie reklamowym Facebook Ads. Kluczową rolę odgrywa tutaj Piksel Facebooka, którego zadaniem jest zbieranie danych na temat zachowań użytkowników odwiedzających daną witrynę.

Podobnie jak w przypadku Google Ads – Piksel Facebooka pozwala na tworzenie grup odbiorców i wyświetlanie im dedykowanych reklam. Umożliwia również tworzenie tzw. grup podobnych odbiorców, czyli użytkowników mających cechy podobne do tych, którymi wyróżnia się np. grupa osób, które dokonują konwersji.

Przygotowanie do działań wykorzystujących remarketing rozpoczyna się od instalacji Piksela Facebooka – w tym przypadku również jest to implementacja kodu w witrynie.

Remarketing a konwersja

Kampanie z wykorzystaniem remarketingu odgrywają tak istotną rolę w strategiach firm, ponieważ to jedne z najskuteczniejszych form reklamy w internecie. Wykorzystywanie wartościowych danych, które z dużym prawdopodobieństwem pozwalają określić, którzy użytkownicy są najbardziej skłonni do konwersji, pozwalają skupić działania na odpowiedniej, zawężonej grupie odbiorców.

bool(false)
Daniel Kotliński
linkedin

Daniel Kotliński

Content Manager

Content manager, dziennikarz, copywriter. Odpowiadał za realizację kampanii reklamy natywnej m.in. dla Grupy naTemat, WP i Onet. Zobacz więcej tekstów tego autora

Pozostałe najnowsze artykuły

Marketing afiliacyjny – co to jest? Poradnik prowadzenia kampanii partnerskich

Marketing afiliacyjny opiera się na współpracy reklamodawcy (sprzedawcy) z partnerem (afiliantem), który przyjmuje rolę “pośrednika” sprzedaży. Sprzedawca zyskuje kolejnych klientów,...

Programmatic buying

Programmatic buying – pozwala na prowadzenie zautomatyzowanych kampanii reklamowych, które wykorzystują  spersonalizowane komunikaty i docierają do precyzyjnie określonej grupy odbiorców.

Co to jest lead generation? W jaki sposób zwiększyć liczbę generowanych zapytań biznesowych?

Lead generation to wykorzystanie technologii, narzędzi i strategii marketingowych, mające na celu wzrost zainteresowania ofertą oraz zbieranie informacji kontaktowych, zapytań...