Remarketing

Remarketing to rodzaj kampanii z zakresu marketingu internetowego, który przez wielu marketingowców jest określany jako najlepszy sposób na domknięcie sprzedaży. Jak działa i na czym opiera się jego skuteczność?

Remarketing – co to jest?

Najprostsza ścieżka prowadząca do zrozumienia tego, czym w istocie jest remarketing, to rozbicie tego określenia na dwie części. Nie trudno domyślić się, skąd pochodzi główny człon, czyli “marketing”. Natomiast przedrostek “re” zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim oznacza “znowu”, “ponownie”. Tym samym – w wolnym tłumaczeniu moglibyśmy przyjąć definicję, zgodnie z którą remarketing to kampanie oparte na ponawianiu działań marketingowych.

I w rzeczywistości – istotą tych kampanii jest wyświetlanie przekazu reklamowego grupie docelowej, która już dokonała określonych działań (jak np. kliknięcie w reklamę, odwiedziny strony, włączenie aplikacji i wiele podobnych).

Kampanie z wykorzystaniem remarketingu są prowadzone przede wszystkim w sieci reklamowej Google Ads oraz Facebook Ads.

Jak działa remarketing?

Jeżeli mówimy o obszarze reklamy w Google, to remarketing możemy kierować przede wszystkim do osób, które odwiedziły naszą stronę internetową lub aplikację. Użytkownicy, którzy podejmą te działania, trafiają do listy remarketingowej. Następnie możemy kierować przygotowany materiał reklamowy do osób znajdujących się na tej liście, wyświetlając reklamy w:

  • witrynach należących do sieci reklamowej Google,
  • wynikach wyszukiwania (powiązanych z naszym produktem/usługą).

Aby korzystać z remarketingu w sieci reklamowej Google Ads, należy dodać tag remarketingu do witryny lub aplikacji. Odbywa się to poprzez implementację kodu w witrynie/aplikacji.

Tworzenie list remarketingowych może odbywać się w sposób manualny lub automatyczny (np. wszyscy użytkownicy, którzy odwiedzili witrynę, wszyscy użytkownicy, którzy dokonali konwersji i podobne).

Dokument zawierający Zasady dotyczące reklam spersonalizowanych określa reguły dotyczące zbierania i wykorzystywania danych na temat użytkowników.

Remarketing jest dostępny również w systemie reklamowym Facebook Ads. Kluczową rolę odgrywa tutaj Piksel Facebooka, którego zadaniem jest zbieranie danych na temat zachowań użytkowników odwiedzających daną witrynę.

Podobnie jak w przypadku Google Ads – Piksel Facebooka pozwala na tworzenie grup odbiorców i wyświetlanie im dedykowanych reklam. Umożliwia również tworzenie tzw. grup podobnych odbiorców, czyli użytkowników mających cechy podobne do tych, którymi wyróżnia się np. grupa osób, które dokonują konwersji.

Przygotowanie do działań wykorzystujących remarketing rozpoczyna się od instalacji Piksela Facebooka – w tym przypadku również jest to implementacja kodu w witrynie.

Remarketing a konwersja

Kampanie z wykorzystaniem remarketingu odgrywają tak istotną rolę w strategiach firm, ponieważ to jedne z najskuteczniejszych form reklamy w internecie. Wykorzystywanie wartościowych danych, które z dużym prawdopodobieństwem pozwalają określić, którzy użytkownicy są najbardziej skłonni do konwersji, pozwalają skupić działania na odpowiedniej, zawężonej grupie odbiorców.

bool(false)
Magdalena Zaleska
linkedin

Magdalena Zaleska

Content & PR Manager Grupy AdNext

Ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie public relations i marketingu zdobywała w agencjach PR, branży mediowej i wydawniczej. Jest współpomysłodawczynią filmu "Grzesiuk. Ferajna wciąż gra" oraz współautorką zbioru opowiadań "Taxi, taxi! Albo o ludziach, taksówkach i innych zwierzętach". Zobacz więcej tekstów tego autora

Pozostałe najnowsze artykuły

Czym jest vlog? Poznaj nasz przewodnik po videoblogach

Vlog to rodzaj bloga internetowego w formie video, niekiedy tworzonego nawet codziennie i publikowanego na platformie społecznościowej, np. YouTube. Może...

Blogosfera – zobacz jak działa świat blogerów

Blogosfera – obszar zrzeszający twórców internetowych, dla których główny kanał komunikacji stanowią własne blogi, a główną formę komunikacji z odbiorcami –...

W Jaki Sposób Public Relations Wpływa na Pozytywny Wizerunek Marki?

Public Relations, znane powszechnie jako PR, to fascynująca i dynamiczna dziedzina, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu opinii publicznej oraz...