Baza wiedzy AdNext – słownik pojęć marketingowych

LEPIEJ WIEDZIEĆ NIŻ NIE WIEDZIEĆ

Big data

Big data to termin obejmujący różnorodne, zmienne woluminy danych o dużej objętości, a także – zwyczajowo – całość działań analitycznych…