Baza wiedzy AdNext – słownik pojęć marketingowych

LEPIEJ WIEDZIEĆ NIŻ NIE WIEDZIEĆ

Programmatic buying

Programmatic buying – pozwala na prowadzenie zautomatyzowanych kampanii reklamowych, które wykorzystują  spersonalizowane komunikaty i docierają do precyzyjnie określonej grupy odbiorców….

Influencer marketing

Influencer marketing – czyli strategia w marketingu (zwłaszcza marketingu internetowym), polegająca na wykorzystywaniu wpływu poszczególnych użytkowników internetu na decyzje innych,…

Big data

Big data to termin obejmujący różnorodne, zmienne woluminy danych o dużej objętości, a także – zwyczajowo – całość działań analitycznych…