Baza wiedzy – Słownik pojęć marketingowych na blogu AdNext

LEPIEJ WIEDZIEĆ NIŻ NIE WIEDZIEĆ

Brand hero

Brand hero to inaczej bohater marki, ucieleśnienie wizerunku marki, który ułatwia konsumentom nawiązanie więzi emocjonalnej z firmą. Słynny „ludzik Michelin” jest…

Monitoring internetu

Monitoring internetu to usługa świadczona najczęściej w modelu SaaS (Software-as-a-Service), polegająca na monitorowaniu internetu pod kątem wybranych słów lub wyrażeń i…

Earned media

Earned media to pojęcie z zakresu PR i content marketingu, określające medium, w którym marka pojawia się bezpłatnie. Dzieje się tak…

Instagram marketing

Instagram marketing to działania sprzedażowe i zwiększające świadomość marki na platformie Instagram. Marketing prowadzony w tym kanale utożsamiany jest z social…

Kampania AdWords

Kampania AdWords to taktyka związana z marketingiem internetowym, polegająca na wyświetlaniu treści reklamowych w wyszukiwarce Google oraz na stronach wydawców stowarzyszonych…

Paid media

Paid media to pojęcie z zakresu PR i content marketingu, określające medium, w którym marka pojawia się odpłatnie, np. w…

CATI

CATI to rodzaj badań marketingowych, przeprowadzanych przez ankietera telefonicznie, wedle ustalonego skryptu rozmowy. Nazwa CATI to skrót od computer-assisted telephone interviewing…

Real Time Marketing

Real Time Marketing to taktyka marketingowa zakładająca „przejęcie newsa” (news hijacking) ze świata rozrywki, kultury, sportu czy polityki i wykorzystanie…

Optymalizacja konwersji

Optymalizacja konwersji – opisywana też skrótem CRO (od Conversion Rate Optimization) – dotyczy optymalizacji ilości wykonanych akcji (konwersji) przez użytkowników….