PFRON: kampania Mastermind [case study]

Kampania mająca na celu zmianę jakiegoś aspektu społecznej rzeczywistości wymaga zupełnie innego podejścia, niż projekt, który ma wygenerować większą sprzedaż. W przypadku działań podjętych we współpracy z instytucją PFRON, team Mastermind musiał realnie wpłynąć na postrzegania niepełnosprawnych pracowników przez pracodawców – w dobrze pojętym, obopólnym interesie. Jak udało się doprowadzić do sytuacji, w której co 5 przedsiębiorca faktycznie zmienił swoje zdanie na temat niepełnosprawnych?

PFRON w ramach unijnego programu PO KL 2007-2013 planował przeprowadzić dwie akcje marketingowe:

 1. Pierwsza z nich, realizowana w ciągu 6 miesięcy między końcem maja a końcem listopada 2014 r. miała na celu podniesienie świadomości pracodawców na temat konieczności oraz korzyści płynących z projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.
 2. Druga (trwająca od sierpnia do końca 2014 r.) miała utrwalić wśród pracodawców pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

Pierwsza kampania

Szeroka grupa docelowa (pracodawcy), do której skierowana była kampania, musiała oprzeć się na wszystkich środkach masowego przekazu:

 • Telewizja (TVP oraz stacje biznesowe)
 • Radio: Program 3, TOK FM, PIN, etc.
 • Internet (portale i witryny dla przedsiębiorców, a także wykorzystanie zewnętrznych mailingów i włączanie w akcję tematycznych blogerów)
 • Prasa (dzienniki regionalne, prasa dla przedsiębiorców, etc.)
 • Outdoor (citylighty w całym kraju, plakaty, ulotki)

Podstawowym celem było uświadomienie właścicielom firm, jakie korzyści płyną z dostosowania obiektów użytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Strategia spójnego przekazu uzupełniającego się w ramach różnych form medialnych poskutkowała wzrostem poziomu świadomości pracodawców w zakresie specyfiki pracy osób niepełnosprawnych o 21,7 punktów procentowych na podstawie badań CATI (w II falach).

Druga kampania

PFRON wytyczył trzy podstawowe cele, które w ramach współpracy zrealizować miało Optimise:

 • Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich i w małych miejscowościach poprzez promocję pozytywnego wizerunku pracowników z niepełnosprawnością
 • Promowanie projektu wśród jak największej grupy odbiorców zamieszkujących tereny wiejskie i małomiasteczkowe
 • Umacnianie wśród pracodawców pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych jako efektywnych pracowników mogących świadczyć pracę bez względu na status osób niepełnosprawnych i miejsce zamieszkania

Z oczywistych względów, kampania została jeszcze precyzyjniej stargetowana i zawężona w kontekście odbiorców do pracodawców z wiejskich i małomiasteczkowych rejonów. To z kolei wpłynęło na dobór kanałów komunikacji. Strategia zakładała przeprowadzenie działań w:

 • Prasie – poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej we wszystkich województwach oraz przygotowanie 40 artykułów sponsorowanych
 • Radiu – mini audycje oraz spoty w lokalnych stacjach, a także w kilku czołowych kanałach (Polskim Radiu, RMF)
 • Telewizji – lokalne oddziały TVP
 • Outdoorze – wykorzystanie przestrzeni reklamowej w środkach komunikacji miejskiej w całej Polsce
 • Internecie – prowadzenie profilu na Facebooku, mailingi do ściśle segmentowanych odbiorców oraz kampania display skierowane do przedsiębiorców

W efekcie, udało osiągnąć się KPI – pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych wśród pracodawców operujących na terenach wiejskich i małomiasteczkowych wzrósł o 9,9 punktu procentowego na podstawie badań CATI (w II falach).

bool(false)
Daniel Kotliński
linkedin

Daniel Kotliński

Content Manager

Content manager, dziennikarz, copywriter. Odpowiadał za realizację kampanii reklamy natywnej m.in. dla Grupy naTemat, WP i Onet. Zobacz więcej tekstów tego autora

Pozostałe najnowsze artykuły

Pandemia i jej wpływ na konsumentów

Po falach pandemii firmy powinny dostosować się do nieznanych dotąd warunków na rynku i zbudować relacje z odbiorcami, oferując nową...

9 powodów skuteczności list [prezentacja]

Zobacz prezentację i odkryj dlaczego treści w formie listy są tak skuteczne.

Generowanie leadów nie musi być nudne

Kim jest lead w B2B? Czy jest to bezosobowa masa a może postać biznesmena rodem z lat 50.? Jeśli tak...