Zostań online: ruch w internecie w czasach kwarantanny

Ruch w internecie: analiza Scoop

Pandemia COVID-19 spowodowała ogromne zmiany w najważniejszych obszarach życia, jasne jest więc, że wpłynęła również na zainteresowania, konsumpcję treści i ruch w internecie. Sprawdziliśmy, jak w czasach kwarantanny wygląda ruch w sieci NextClick, by wiedzieć, gdzie najchętniej przebywają teraz użytkownicy. Dobra wiadomość dla reklamodawców jest taka, że mimo izolowania się od innych osób użytkownicy ciągle oczekują kontaktu z treściami online.

W ciągu kilku dni od przekazania informacji o tym, że koronawirus dotarł do kraju, Polacy musieli zmierzyć się m.in. z ograniczeniem funkcjonowania galerii handlowych i restauracji, zamkniętymi granicami i placówkami oświaty oraz modyfikacją charakteru pracy. To zmiany na niewyobrażalną dotąd w erze cyfrowej skalę.

Na przykładzie serwisów zrzeszonych w sieci poleceń redakcyjnych NextClick sprawdziliśmy, jak nowa sytuacja wpłynęła na obecność internautów w serwisach informacyjnych, lifestyle’owych, rozrywkowych oraz serwisie VOD. Na podstawie emisji widgetów NextClick przeanalizowaliśmy, jak kształtował się ruch internautów od 3 do 18 marca. Zestawiliśmy ze sobą dwa okresy: 3-10 marca (w tym czasie m.in. 4 marca potwierdzono pierwszy przypadek COVID-19 w Polsce ) i 11-18 marca (kiedy m.in. 11 marca WHO ogłosiła pandemię , a polski rząd zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach ). W publikacji prezentujemy dane dla wybranych serwisów z analizowanych kategorii tematycznych.

#zostańwdomu i sprawdzaj wiadomości online

Kolejne raporty i podsumowania publikowane online wskazują, że Polacy odnajdujący się w nowej sytuacji jeszcze chętniej korzystają z internetu. Ten trend zauważyliśmy również w sieci NextClick. Średni dzienny traffic w porównywanych okresach wzrósł o 36,8%.

Ruch w sieci NextClickWykres 1. Dane własne SCOOP pochodzące z sieci NextClick

Krajowe, regionalne, lokalne – skąd czerpiemy informacje?

Polacy szczególnie skupili uwagę na treściach informacyjnych, szukając jak najbardziej aktualnych wiadomości. Tendencja wzrostowa zauważalna jest zarówno w serwisach o zasięgu krajowym, jak i serwisach z informacjami regionalnymi oraz lokalnymi.

W przypadku pierwszego analizowanego ogólnopolskiego serwisu informacyjnego średni dzienny ruch w okresie 3-10 marca wynosił prawie 1,2 mln emisji, podczas gdy od 11 do 18 marca było to już średnio niemal 1,7 mln emisji (dynamika wzrostu to 42,4%).

Ten serwis szczególnie chętnie odwiedzany był 4 marca (wówczas podano informację o pierwszym chorym na COVID-19 w Polsce), 12 marca (w tym dniu została przekazana informacja o wprowadzeniu w Polsce stanu epidemicznego oraz o pierwszym w kraju zgonie związanym z zakażeniem koronawirusem ), a potem od 15 do 17 marca.

Szczegółowe dane dla serwisu informacyjnego o zasięgu krajowym w okresie 3-18 marca 2020:
1. Średni dzienny traffic NextClick przed ogłoszeniem pandemii (3-10.03): 1 187 125 emisji
2. Średni dzienny traffic NextClick po ogłoszeniu pandemii (11-18.03): 1 690 200 emisji
3. Dynamika +42,4%

 

Ruch w internecie w serwisie o zasięgu krajowym

Wykres 2. Dane własne SCOOP pochodzące z sieci NextClick

Regionalne serwisy informacyjne

Kolejny analizowany przez nas serwis informacyjny ma zasięg regionalny. Między 3 a 10 marca notował średnio 256 tys. emisji dziennie. Od 11 do 18 marca było ich już ponad 420 tys. Choć dynamika wzrostu w jego przypadku wynosi aż 64%, wciąż nie jest to największa zmiana spośród analizowanych przykładów.

W tym przypadku szczególny wzrost datujemy na okres 8-11 marca (z ogromną różnicą między 10 a 11 marca, kiedy to WHO ogłasza pandemię, a rząd zbliżające się zamknięcie placówek oświatowych).

Szczegółowe dane dla serwisu informacyjnego o zasięgu regionalnym w okresie 3-18 marca 2020:
1. Średni dzienny traffic NextClick przed ogłoszeniem pandemii (3-10.03): 256 671 emisji
2. Średni dzienny traffic NextClick po ogłoszeniu pandemii (11-18.03): 420 867 emisji
3. Dynamika +64%

 

Serwis informacyjny o zasięgu regionalnym w czasie koronawirusa

Wykres 3. Dane własne SCOOP pochodzące z sieci NextClick

Lokalne serwisy informacyjne

Ze wszystkich serwisów informacyjnych największy wzrost zanotował analizowany przez nas serwis lokalny, w tym przypadku mówimy o dynamice na poziomie 106,2% (z niemal 23 tys. emisji między 3 a 10 marca do ponad 47 tys. emisji w okresie 11-18 marca).

Warto podkreślić pik, który miał miejsce między 8 a 13 marca – tu szczególnie trzeba zwrócić uwagę na wzrost między 12 a 13 marca (42,4 tys. vs 89,1 tys. emisji dziennie).

Szczegółowe dane dla serwisu informacyjnego o zasięgu lokalnym w okresie 3-18 marca 2020:
1. Średni dzienny traffic NextClick przed ogłoszeniem pandemii (3-10.03): 22 894 emisji
2. Średni dzienny traffic NextClick po ogłoszeniu pandemii (11-18.03): 47 202 emisji
3. Dynamika +106,2%

Ruch w internecie: serwis o zasięgu lokalnym

Wykres 4. Dane własne SCOOP pochodzące z sieci NextClick

Wszystkie serwisy informacyjne (ogólnopolski, regionalny i lokalny) zanotowały wysokie wzrosty w okresie 8-11 marca (serwis krajowy jeszcze wyższe wartości osiągnął tylko 12 marca, a lokalny – 13 marca). Świadczy to o tym, że dla użytkowników aktualnie najważniejszy stał się dostęp do bieżących informacji, spośród których najistotniejsze okazały się wiadomości lokalne.

Ruch w internecie: serwisy, które traciły, zaczynają odrabiać

Wobec przeniesienia uwagi użytkowników na aktualnie ważne wydarzenia na bieżąco przekazywane w serwisach informacyjnych w porównywanym momencie audytorium straciły badane przez nas serwisy lifestyle’owe i rozrywkowe.

Lifestyle’owy serwis kobiecy zanotował spadek emisji o 23,7%. Na początku marca (3-10 marca) średni dzienny traffic wynosił prawie 160 tys. emisji, podczas gdy po ogłoszeniu pandemii aż do końca porównywanego okresu było to już średnio ponad 121 tys. emisji dziennie.

Po gwałtownym spadku między 3 a 4 marca wartości podnosiły się w soboty 7 i 14 marca oraz w ostatnim analizowanym dniu – w środę 18 marca.

Szczegółowe dane dla lifestyle’owego serwisu kobiecego w okresie 3-18 marca 2020:
1. Średni dzienny traffic NextClick przed ogłoszeniem pandemii (3-10.03): 159 166 emisji
2. Średni dzienny traffic NextClick po ogłoszeniu pandemii (11-18.03): 121 407 emisji
3. Dynamika -23,7%

 

Ruch w internecie: serwis kobiecy

Wykres 5. Dane własne SCOOP pochodzące z sieci NextClick

Serwisy rozrywkowe

Znacznie mniejszy procentowo spadek dziennych emisji zanotował serwis rozrywkowy – w jego przypadku mówimy o stracie na poziomie 2,3% (ze średnio niemal 262 tys. dziennie do średnio prawie 256 tys. dziennie).

Ostatnie analizowane dni pokazują, że średnie wartości zaczynają się podnosić (tak samo jak w przypadku lifestyle’owego serwisu kobiecego).

Szczegółowe dane dla serwisu rozrywkowego w okresie 3-18 marca 2020:
1. Średni dzienny traffic NextClick przed ogłoszeniem pandemii (3-10.03): 261 992 emisji
2. Średni dzienny traffic NextClick po ogłoszeniu pandemii (11-18.03): 255 844 emisji
3. Dynamika -2,3%

 

Ruch w internecie: serwis rozrywkowy

Wykres 6. Dane własne SCOOP pochodzące z sieci NextClick

VOD – najlepsze na kwarantannę

Serwis VOD zanotował szczególny wzrost od 11 aż do 15 marca (druga połowa tygodnia i weekend 14-15 marca). To najlepszy okres w całym miesiącu – widzimy tu ogromne zainteresowanie, również porównując emisje z wcześniejszym weekendem (7-8 marca).

Dynamika wzrostu to 75,9%. Średni dzienny traffic w porównywanych okresach wzrósł o ponad 1,6 mln emisji dziennie.

Szczegółowe dane dla serwisu VOD w okresie 3-18 marca 2020:
1. Średni dzienny traffic NextClick przed ogłoszeniem pandemii (3-10.03): 2 147 039 emisji
2. Średni dzienny traffic NextClick po ogłoszeniu pandemii (11-18.03): 3 777 463 emisji
3. Dynamika +75,9%

 

Ruch w internecie: serwis VOD

Wykres 7. Dane własne SCOOP pochodzące z sieci NextClick

Bądź tam, gdzie są odbiorcy

Na podstawie analizowanych przykładów widać, że w czasach kwarantanny internauci chętnie szukają bieżących informacji. Przy tak ważnym temacie jak pandemia tracą chwilowo zainteresowanie treściami lifestyle’owymi oraz rozrywkowymi takimi jak memy, zabawne filmiki czy quizy. Ważny jest dla nich dostęp do aktualnych wydarzeń – a im bliżej się one dzieją, tym bardziej wzrasta nimi zainteresowanie. Jednocześnie ze względu na konieczność pozostania w domach częściej poświęcamy uwagę treściom VOD.

Jak dotrzeć do osób chętnie śledzących najnowsze wydarzenia?

Świetnym rozwiązaniem jest promocja z wykorzystaniem boxów poleceń redakcyjnych zlokalizowanych bezpośrednio pod artykułami, które przenoszą użytkowników do dowolnego miejsca w sieci. Korzystanie z narzędzi sugerujących content takich jak NextClick pozwala na precyzyjny dobór reklam dla użytkownika, właściwe targetowanie i wysoką konwersję. Dzieje się tak, ponieważ algorytm w czasie rzeczywistym analizuje zachowanie użytkowników i dostarcza content, którym są faktycznie zainteresowani.

Dla reklamodawców trudne czasy wymagają szczególnie przemyślanych rozwiązań. Najważniejszym wyzwaniem jest śledzenie zmieniających się zainteresowań odbiorców i docieranie z odpowiednio wyważonym komunikatem do miejsc, w których aktualnie się znajdują, dzięki czemu łatwo mogą się z nim zapoznać. Wielu reklamodawców wstrzymuje teraz zaplanowane wcześniej kampanie. Tymczasem może to być doskonały moment, by wykorzystać chwilę skupienia użytkownika! Rozpocznij z nim dialog budujący zaufanie i świadomość marki. Pomocne tu będą rozwiązania content marketingowe takie jak artykuły natywne, poradniki, infografiki, webinary i podcasty.

 

Małgorzata Rudzińska, Senior Content Manager SCOOP
Tomasz Zaród, Product Manager SCOOP
array(24) { ["ID"]=> int(5859) ["id"]=> int(5859) ["title"]=> string(22) "Małgorzata Rudzińska" ["filename"]=> string(26) "Małgorzata-Rudzińska.jpg" ["filesize"]=> int(10034) ["url"]=> string(71) "https://adnext.pl/wp-content/uploads/2020/07/Małgorzata-Rudzińska.jpg" ["link"]=> string(39) "https://adnext.pl/malgorzata-rudzinska/" ["alt"]=> string(28) "Małgorzata Rudzińska Scoop" ["author"]=> string(1) "5" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(20) "malgorzata-rudzinska" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(0) ["date"]=> string(19) "2020-07-20 12:44:02" ["modified"]=> string(19) "2020-07-20 12:44:12" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(10) "image/jpeg" ["type"]=> string(5) "image" ["subtype"]=> string(4) "jpeg" ["icon"]=> string(54) "https://adnext.pl/wp-includes/images/media/default.png" ["width"]=> int(200) ["height"]=> int(200) ["sizes"]=> array(27) { ["thumbnail"]=> string(79) "https://adnext.pl/wp-content/uploads/2020/07/Małgorzata-Rudzińska-150x150.jpg" ["thumbnail-width"]=> int(150) ["thumbnail-height"]=> int(150) ["medium"]=> string(71) "https://adnext.pl/wp-content/uploads/2020/07/Małgorzata-Rudzińska.jpg" ["medium-width"]=> int(200) ["medium-height"]=> int(200) ["medium_large"]=> string(71) "https://adnext.pl/wp-content/uploads/2020/07/Małgorzata-Rudzińska.jpg" ["medium_large-width"]=> int(200) ["medium_large-height"]=> int(200) ["large"]=> string(71) "https://adnext.pl/wp-content/uploads/2020/07/Małgorzata-Rudzińska.jpg" ["large-width"]=> int(200) ["large-height"]=> int(200) ["1536x1536"]=> string(71) "https://adnext.pl/wp-content/uploads/2020/07/Małgorzata-Rudzińska.jpg" ["1536x1536-width"]=> int(200) ["1536x1536-height"]=> int(200) ["2048x2048"]=> string(71) "https://adnext.pl/wp-content/uploads/2020/07/Małgorzata-Rudzińska.jpg" ["2048x2048-width"]=> int(200) ["2048x2048-height"]=> int(200) ["thumbnail-archive-content"]=> string(71) "https://adnext.pl/wp-content/uploads/2020/07/Małgorzata-Rudzińska.jpg" ["thumbnail-archive-content-width"]=> int(200) ["thumbnail-archive-content-height"]=> int(200) ["medium_medium"]=> string(71) "https://adnext.pl/wp-content/uploads/2020/07/Małgorzata-Rudzińska.jpg" ["medium_medium-width"]=> int(200) ["medium_medium-height"]=> int(200) ["mailpoet_newsletter_max"]=> string(71) "https://adnext.pl/wp-content/uploads/2020/07/Małgorzata-Rudzińska.jpg" ["mailpoet_newsletter_max-width"]=> int(200) ["mailpoet_newsletter_max-height"]=> int(200) } }
Małgorzata Rudzińska
linkedin

Małgorzata Rudzińska

Head of Strategy & Content Solutions w Scoop

Specjalizuje się w tworzeniu strategii content marketingowych z zakresu social mediów i marketingu rekomendacji. Zobacz więcej tekstów tego autora

Pozostałe najnowsze artykuły

Ekomarketing, czyli ecofreak w social mediach

Ekologia to nie tylko styl życia osób dbających o środowisko naturalne, lecz także trend wykorzystywany w promocji marek. Ekopostawy zmieniają...

Foodies – kim są i jak dotrzeć do nich z przekazem reklamowym?

Istnieje różnica pomiędzy osobami, które czerpią przyjemność z dobrego posiłku a prawdziwymi smakoszami. Foodies to właśnie ta specyficzna grupa docelowa,...

Blog, ebook, infografika: kończą się pomysły?

Gdy musisz przygotować kolejną kampanię, która będzie opierać się na treściach, dokonujesz dwóch, podstawowych wyborów: co powiedzieć i jak to...